Gün

Saat

Dakika

Saniye

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 7 Kasım 2022

Bildiri Konuları

Sosyal Pediatri ve Çocuk Sağlığı alanı ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak tüm özgün çalışmalar ve olgu sunumları kabul edilecektir.

Bildiri Gönderim Koşulları
  • Bildirilerin İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir.
  • Bildirilerin www.sosped2022.org adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
  • Son bildiri gönderme tarihi 7 Kasım 2022’dir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte otomatik olarak kapanacaktır.
  • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaklar “Kullanıcı Bilgilerini” eksiksiz doldurarak sisteme kayıt olmalıdırlar.
Bildiri Özeti Genel Kuralları

- Bildirilerin İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir.
-Bildiriler sözlü bildiri ve poster bildiri olarak kabul edilecektir.
- Olgu sunumları poster bildiri olarak kabul edilecektir.
- Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan Başlık ve Yazar Adı hariç 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3.000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
- İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Diğer yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
- Sunucu yazarın altı çizilerek belirtilmesi gerekmektedir.
- Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial – 11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmaması gerekmektedir.
- Bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
- Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
- İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
- İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
- Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler Kongre Kitabında yayınlanacaktır.
- Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınamayacaktır.

Geri Bildirim

Gönderilen bildiri özetleri değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir.
Bildirileriniz ile ilgili Rubikon Turizm ile iletişim kurabilirsiniz