Gün

Saat

Dakika

Saniye

Kurslar

16 Kasım 2022, Çarşamba

09:00-09:15 Açılış, Tanışma
09:15-09:30 Katılımcıların küçük çocuklarda mevcut uyku bilgisini belirlemek için ön test
OTURUM BAŞKANI: ADEM AYDIN
09:30-10:30 Erken çocukluk döneminde uyku ve uyku sorunları Perran Boran
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:30 Uykuya bağlı hareket bozuklukları Adem Aydın
11:30-12:30 Olgu çalışmaları Ezgi Barış
Hülya Barlak
12:30- 13:30 YEMEK ARASI
OTURUM BAŞKANI: PERRAN BORAN
13:30-16:45 Küçük çocuklarda duyarlı uyku müdahale yöntemleri
13:30- 14:15 Gentle methods of Self-Soothing (GeMSS) Sarah Blunden
14:15-15:00 Ebeveynler için Possums yöntemi Pamela Douglas
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:00 Santral apne ve hipoventilasyon Ela Erdem Eralp
16:00-16:45 Obstrüktif uyku apnesi, klinik tanı ve tedavi Refika Ersu
16:45-17:30 Test sonrası değerlendirme
17:30 Kapanış

09:00-09:30 Tanışma ve beklentilerin alınması Figen Şahin Dağlı
09:30-10:00 Bebeğin beyin gelişimi ve olumlu ebeveynliğin önemi Tolga Dağlı
10:00-10:30 Bağlanma ve duygusal dayanıklılık Selda Karaayvaz
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Annenin iyi olma halinin desteklenmesi ve annenin güçlendirilmesi Nalan Karabayır
11:30-12:00 Babanın iyi olma halinin desteklenmesi ve babanın güçlendirilmesi Beril Aydın
12:00-12:30 Anne babayla iletişim Figen Şahin Dağlı
12:30-13:30 YEMEK ARASI
13:30-14:30 Yaş dönemlerine göre çocuğun gelişim dönem özellikleri ve çocukla iletişim
- Bebeklik ve çocukluk dönemleri
- Bebek ve çocuğun gelişiminde oyunun önemi
- Ergenlik
Nicel Yıldız Silahlı
Serap Sapmaz
Melike Tuğrul Aksakal
14:30-15:00 Olumlu ebeveynlik yöntemleri ile çocuğa sınır koyma ve olumsuz davranışları değiştirme Figen Şahin Dağlı
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 Psikodrama yöntemi ile olgu çalışması Figen Şahin Dağlı
17:00-17:30 Değerlendirme ve kapanış Tolga Dağlı

09:00-09:15 Açılış
1.Oturum: Primer ve Sekonder İmmün Yetmezliklerde Bağışıklama
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Emel Gür
09:15-10:00 Primer İmmün Yetmezliklerde Bağışıklama Meltem Dinleyici
10:00-10:15 Tartışma
10:15-11:00 HIV(+) Çocuklarda, Kemoterapi ve Biyolojik Ajan Tedavisi Gören Çocuklarda Bağışıklama Sevtap Velipaşaoğlu
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15 Solid Organ ve Kök Hücre Nakli Durumunda Bağışıklama Gonca Keskindemirci
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
III.Oturum: Kronik Hastalıklarda Aşılama -1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel Gür
13:30-14:15 Kronik Hastalıklarda Bağışıklama -1
(Fonksiyonel /Anatomik Aspleni , Hemoglobinopati, Kanama diyatezi, Kronik Böbrek Hast., İnflamatuar Barsak Hast.)
Filiz Orhon
14:15-14:30 Tartışma
14:30-14:45 KAHVE ARASI
IV. Oturum: Kronik Hastalıklarda Bağışıklama -2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülbin Gökçay
14:45-15:15 Kronik Hastalıklı Çocuklarda Bağışıklama -2
(Kronik Akciğer Hast, Kronik Kalp Hast., Kronik Karaciğer Hast., Metabolik ve Endokrin Hast., Nörolojik Hast., Romatolojik Hast.)
Feyza Koç
V. Oturum: Olağandışı Durumlarda Bağışıklama
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel Gür
15:15-16:00 Olağandışı Durumlarda Bağışıklama Ahmet Ergin
16:00-16:30 Tartışma
16:30- 17:00 Kapanış